Lopez, D.-C., Freire, M., & Barros, K. (2024). Mapeo de las modalidades de comunicación científica en TikTok: un análisis descriptivo del hashtag #CienciaNoTikTok: Mapping science communication modalities on TikTok: a descriptive analysis of the hashtag #CiênciaNoTikTok. Revista Mediterránea De Comunicación, 15(1), 163–180. https://doi.org/10.14198/MEDCOM.25508