Indexación de la revista

22-05-2023

2022: SJR 2022 (Q1, Cultural Studies; Q2, Comunicación).

2021:  Scopus  (Q1, Estudios culturales; Q3, Comunicación; 2021), en SJR (Q2, Comunicación, 2021) y en JCR/ESCI (Q3, Comunicación, JCI 2021), entre otros.